wiedza

technologia

kapitał

O Rexbg

Jesteśmy firmą consultingowo-informatyczną, której głównym celem jest łączenie biznesu z technologią. Realizujemy złożone projekty w różnych sektorach, począwszy od branży przemysłowej i nieruchomości, poprzez bankowość, księgowość, a kończąc na portalach społecznościowych.

Specjalizujemy się w projektach innowacyjnych, wymagających kreatywności i nieszablonowego myślenia. Im bardziej złożony pomysł, tym ciekawszy dla naszego Zespołu.

Klientom dajemy komfort w prowadzeniu ich biznesu - mogą zająć się tym co potrafią robić najlepiej, a my zajmujemy się całą resztą.

Naszą filozofię działania dobrze oddają słowa Johna F. Kennediego „robimy inne rzeczy nie dlatego, że są łatwe, ale dlatego, że są trudne”.

W Rexbg łączymy wiedzę, technologię i kapitał. Jeśli dysponujesz choć jednym z nich lub choć jeden z nich chcesz pozyskać, zapraszamy do współpracy.

Wiedza

Wiemy jak znaleźć i zgromadzić informacje potrzebne do rozpoznania okazji inwestycyjnych.

Posiadamy kompetencje poparte doświadczeniem do opracowywania raportów rynkowych, politycznych i społecznych.

Działamy aktywnie, identyfikując i monitorując zjawiska, które w przyszłości mogą mieć duży potencjał rozwojowy dla naszych klientów.

Wyprzedzamy trendy, wykorzystujemy szanse, bo wiemy, że takie działanie może doprowadzić do uzyskania przewagi konkurencyjnej, a tym samym do sukcesu.

technologia

W Rexbg poszukujemy zawsze optymalnego sposobu realizacji koncepcji biznesowych. Wsłuchujemy się w potrzeby klienta na każdym etapie prowadzonego projektu. W ten sposób tworzymy dobrze dobrane, „szyte na miarę” systemy informatyczne, które powstają dzięki doświadczeniu i wiedzy naszego zespołu. our team

Kapitał

Pomagamy realizować koncepcje biznesowe zapewniając wsparcie w pozyskiwaniu finansowania. Inwestorów wspieramy fachowym doradztwem, dzięki czemu ich kapitał może zostać ulokowany w taki sposób, aby ich stan posiadania wzrastał.

Łączymy osoby oraz podmioty posiadające kapitał, z tymi którzy mają dobry pomysł na biznes. Tego typu działania są poprzedzone rzetelną analizą potencjału sukcesu danej koncepcji biznesowej.

Łączymy w ten sposób ludzi, by osiągnąć wspólne cele.

Obecnie posiadamy oddziały w Londynie oraz Warszawie, jednak dzięki specyfice naszej działalności jesteśmy w stanie realizować projekty dla klienta działającego na dowolnym rynku europejskim lub światowym.

Prowadzenie powierzonych projektów ułatwia nam rozległa sieć kontaktów na całym świecie, które stale poszerzamy dzięki uczestnictwu w różnego rodzaju konferencjach i wydarzeniach biznesowych np.

Zespół

Najważniejszym kapitałem naszej firmy są ludzie. Ich wiedza ekspercka, a także wysokie kompetencje komunikacyjne pozwalają na efektywne prowadzenie projektów i uniknięcie lub zminimalizowanie wielu problemów, które wynikają z powodu trudności w zrozumieniu potrzeb klienta, jak również zadań poszczególnych członków zespołu.

Robert Gondek – główny doradca biznesowy Rexbg (Business Advisor). Już od ponad 30 lat swojej pracy zawodowej implementuje i integruje systemy informatyczne dedykowane dla nauki, przemysłu i biznesu. Jego wieloletnie doświadczenie, mnogość zrealizowanych projektów pozwala mu na udzielanie wsparcia w sytuacji wystąpienia problemów biznesowych, jak również optymalny dobór narzędzi dla tworzonych od podstaw, rozwijanych i udoskonalonych systemów IT.

Tomasz Kulesza – – Programista, Senior Developer z ponad 7-letnim doświadczeniem, który w Rexbg realizuje się jako Technical Coordinator. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w tworzeniu wielu interesujących projektów informatycznych, m.in.: projekt „Uber” w Polsce, systemy z zakresu zarządzania projektami, systemy CRM oraz serwisowe. Pasjonata programowania, który wciąż rozwija swoje umiejętności. Jego kompetencje pozwalają mu z powodzeniem rozszyfrowywać nawet bardzo złożone zagadnienia biznesowe i przenosić je na kod źródłowy.

Jakub Łakomy – doradca finansowy posiadający ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami. W naszym Zespole pełni rolę inwestora wewnętrznego (Business Sponsor), który aktywnie poszukuje obszarów atrakcyjnych biznesowo. Dzięki jego wnikliwym analizom wiemy, kiedy dać „zielone światło” na realizację projektu, a kiedy należy zarekomendować inne rozwiązania naszemu klientowi.

Jakub Soliwoda – Business Analyst. Posiada wysokie zdolności komunikacyjne i rozległą wiedzę, która pozwala mu na doskonałe rozumienie procesów biznesowych. Ma umiejętność przekładania założeń dot. pomysłu na technologię, dlatego pośredniczy w komunikacji pomiędzy klientem a zespołem. To właśnie dzięki jego działaniom Zespoły Developerskie wiedzą, co mają robić, aby stworzyć produkt zgodny z założeniami projektu. Jego wieloletnie doświadczenie zostało docenione przez kilkudziesięciu klientów z Polski i zagranicy (USA, Wielka Brytania, Włochy, Słowacja, Czechy). Uczestnik różnorodnych projektów, również typu eCommerce. Jest członkiem Software House w Polsce. Posiada szerokie kontakty, które zapewniają dostępność zasobów do realizacji nawet najbardziej złożonych projektów w odpowiedniej technologii.

Łukasz Śliwa – człowiek orkiestra z głową pełną pomysłów. Doskonale odnajduje się w naszych strukturach jako Wizjoner Biznesowy (Business Visionery), gdzie zajmuje się wyszukiwaniem niestandardowych projektów, jak również umiejętną interpretacją potrzeb biznesowych. Posiada rozległe kontakty międzynarodowe, które stale poszerza aktywnie uczestnicząc w konferencjach i innych wydarzeniach łączących technologię z biznesem. Jest założycielem Rex Business Group oraz Fundacji Rex Support Group, gdzie z powodzeniem wdraża również swoje pomysły w życie.

Wiktor Wróbel – posiada rozległą wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Kompetencje zdobyte w trakcie ukończonych szkoleń AGILE PM oraz PRINCE2 Foundation pozwalają mu z powodzeniem dobierać właściwą w danej sytuacji metodykę kierowania projektem oraz koordynować realizację przyjętego planu na czas, zgodnie z oczekiwaniami klienta. Pracuje jako Project Manager ponad 4 lata, wspierając klientów w tworzeniu koncepcji docelowego produktu. Brał udział w dużych projektach, m.in.: w fuzji Deutsche Bank do Santander Bank Polska w zakresie migracji narzędzi produktów inwestycyjnych. Koordynował projekt regulacyjny MIFID i wysyłkę raportu do 200 tyś. klientów na temat kosztów poniesionych na produktach inwestycyjnych. W jego rozległym portfolio szczególne miejsce zajmuje wdrażanie i integracja systemów ERP, jak Impuls BPSC i Softlab.

Metodyka pracy

Dobór metody działania uzależniamy od rodzaju prowadzonego projektu. Pierwsze spotkania z klientem pozwalają nam poznać jego oczekiwania i zaproponować optymalną metodę, aby efektywnie dążyć do osiągnięcia sukcesu. Sugerowaną metodykę pracy przedstawiamy klientowi do akceptacji i przystępujemy do działania. Ze względu na specyfikę naszej działalności korzystamy przede wszystkim z metodyki zwinnej - Agile Project Management.

Dlaczego? Bo trudne, innowacyjne projekty wymagają nieszablonowego podejścia do osiągnięcia celu, a na taki sposób działania możemy sobie pozwolić dzięki zastosowaniu Agile.

Podejście kaskadowe (waterfallowe) wykorzystujemy, gdy jesteśmy w stanie przewidzieć, jak mają wyglądać poszczególne etapy projektu i z góry wiemy, jak dany produkt ma wyglądać, np.: we wdrożeniach systemów ERP bardzo dobrze sprawdzi się PRINCE 2.

Podejście Agile to doskonały wybór w warunkach niepewności, przy tworzeniu produktów innowacyjnych. W metodzie tej odchodzimy od planowania długoterminowego na korzyść iteracji - krótkoterminowych planów 1-4 tygodni. Każdy z nich kończy się uzyskaniem danego rezultatu, który staje się punktem wyjścia do kolejnej iteracji. Dzielenie projektu na krótkie plany pozwala na większą elastyczność we wprowadzaniu modyfikacji w sytuacji zmiany wymagań klienta i rynku. W metodyce zwinnej finalny produkt powstaje przyrostowo, zyskujemy informację zwrotną po realizacji każdego planu krótkoterminowego, dzięki temu klient ma poczucie większej kontroli nad projektem, a my pewność, że podążamy we właściwym kierunku. Nadto jesteśmy w stanie wprowadzać zmiany, przedefiniowywać priorytety nawet na późnym etapie realizacji projektu – wszystko po to, by tworzony produkt był jak najbardziej konkurencyjny.

Oferta

Consulting- oferujemy doradztwo w zakresie doboru i wdrażania rozwiązań oraz systemów informatycznych. Dzięki umiejętnościom naszego zespołu służymy pomocą w zdobywaniu niezbędnych informacji i przeprowadzaniu dogłębnej analizy dla potrzeb projektowych klienta. Jako firma zewnętrzna możemy również nadzorować całość procesów potrzebnych do wyprowadzenia firmy z kryzysu lub do rozwoju przedsiębiorstwa.

Dedykowane rozwiązania informatyczne oferujemy rozwiązania szyte na miarę dla każdej branży. Im bardziej złożony projekt, tym atrakcyjniejszy dla nas. Wychodzimy poza ograniczenia wynikające ze specjalizacji tylko w jednym sektorze. Pozwala nam to na świeże spojrzenie na dany projekt i konstruktywną współpracę z klientem, aby stworzyć przy wykorzystaniu metodyki zwinnej konkurencyjny, innowacyjny produkt.

Stawiamy na kompleksowość w działaniu. Specjalizujemy się w powoływaniu dochodowych biznesów do życia. Jesteśmy dostawcą nie tylko dedykowanego oprogramowania, lecz obsługujemy cały cykl produktu. Tego typu działania poprzedzamy wnikliwym researchem pomysłu, co pozwala nam na ocenę zasadności jego realizacji. Po pozytywnej weryfikacji aktywnie poszukujemy finansowania, by móc przystąpić do prac projektowych. Jesteśmy w stanie nie tylko realizować i wdrażać dany pomysł w życie, ale również zadbać o jego promocję i dalszą ewaluację.

Szukasz partnera, który kompleksowo zajmie się wdrożeniem Twojego pomysłu w życie? Chcesz uruchomić nowy biznes? Skontaktuj się z nami. Chętnie porozmawiamy o współpracy i przedstawimy zindywidualizowaną ofertę.

Gwarancja jakości

W trakcie trwania umowy wdrożeniowej, jak również 2 lata po zakończeniu uzgodnionych w umowie prac naszym klientom dajemy poczucie bezpieczeństwa - gwarancję, że funkcjonalności oprogramowania objętego umową będą działać zgodnie z poczynionymi w umowie wdrożeniowej ustaleniami. W sytuacji pojawienia się usterki, tj. zachowania systemu niezgodnie ze specyfikacją umieszczoną w załączniku umowy wdrożeniowej klient może oczekiwać naprawy powstałego błędu w terminie … dni od momentu uzyskania przez nas wiedzy na temat problemu. Zgłoszenia można dokonać pisząc: ………, dzwoniąc na nr tel.:…………………. Gwarancją nie są objęte usterki powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w kod źródłowy portalu.

 

Partnerom, którym zależy na kontynuacji współpracy po upływie 2 lat od zakończenia projektu proponujemy pakiet gwarancyjny, w ramach którego realizujemy działania rozwojowe i optymalizacyjne, jak również ew. prace naprawcze w sytuacji pojawienia się usterek, tj. zachowań systemu niezgodnie ze specyfikacją umieszczoną w załączniku umowy wdrożeniowej.

Odpowiedzialni społecznie

Mamy świadomość, że na rynku jest wiele grup, które potrzebują wsparcia w realizacji zamierzeń. W tym celu powołaliśmy do życia Fundację Rexsg, gdzie jako instytucja odpowiedzialna społecznie wspieramy pomysłodawców start up-ów i początkujących przedsiębiorców. Prowadzimy działalność edukacyjną, w szczególności szkolenia w zakresie rozwoju biznesu. Integrujemy środowiska artystów z Polski i zagranicy oraz młodych przedsiębiorców z potencjalnymi inwestorami w danej branży.